wczesna socjalizacja szczeniąt

Okres socjalizacji nie bez powodu nazywany jest krytycznym okresem rozwoju szczeniaka. To czas burzliwych zmian zachodzących w mózgu, który w tym momencie jest chłonny jak gąbka. Przyjmuje się, że trwa on od ok 3 do 12 tygodnia życia. Jednakże prawda jest taka, że jego początek jak i koniec wyznaczają pewne wskaźniki behawioralne. Na przykład wejście w fazę socjalizacji ma ścisły związek z otwarciem się oczu i kanałów słuchowych. Szczenięta w jednym miocie mogą natomiast rozwijać się w różnym tempie. Koniec okresu socjalizacji wiąże się z wejściem w okres lęku. Etap ten również nie następuje u wszystkich osobników w tym samym czasie. Dlatego też nie można jednoznacznie określić sztywnych ram rozpoczęcia i zakończenia fazy socjalizacji.

Wiemy na pewno to, że nigdy wcześniej i nigdy później mózg nie będzie rozwijał się już z taką intensywnością. Jest to okres, w którym niewielka ilość naszej pracy przekłada się na wielkie efekty.
J.P. Scott i J.L. Fuller porównują siłę oddziaływania tego procesu do strzelania z broni dużego kalibru – siła naciskająca spust jest niewielka, efekt końcowy zaś – pocisk rozrywający cel – bardzo duży.

To czego szczenię nauczy się teraz jest trwałe i wpłynie na wzorce zachowań tego osobnika w przyszłości czyli:

– umiejętności nawiązywania kontaktów z przedstawicielami własnego gatunku,
– współpracę z człowiekiem,
– nastawienie do przedstawicieli innych gatunków,
– trenowalności,
– umiejętności rozwiązywania konfliktów,
– odpowiedzi na sytuacje lękowe,
– funkcjonowania w różnych środowiskach,
– umiejętności zabawy
itp.

Rolą hodowcy, a potem nowego właściciela jest zapewnienie szczeniętom odpowiednich bodźców, aby umożliwić im stabilny rozwój. Bodźce te jednak nie tylko muszą być dostosowane do aktualnej fazy rozwoju, ale ich intensywność musi być odpowiednia biorąc pod uwagę temperament konkretnego osobnika. Nie możemy zapominać, że socjalizacja to tworzenie pozytywnych skojarzeń. Nie tyle liczy się ilość co jakość zdobywanych doświadczeń. Musimy bowiem wiedzieć, że zarówno to co pozytywne jak i to co negatywne będzie miało swój wydźwięk w przyszłości.

Naszym celem jest uświadamianie obecnych i przyszłych hodowców psów rasowych, ale także właścicieli jak ważny jest to okres w życiu ich podopiecznych. Pragniemy dzielić się naszą wiedzą i zdobytym 
doświadczeniem w tym zakresie na spotkaniach, warsztatach i seminariach organizowanych przez naszą fundację.

Głęboko wierzymy, że nasze działania w zakresie promowania tej wiedzy wpłyną na lepsze przygotowanie szczeniąt do pracy już na etapie socjalizacji pierwotnej, która odbywa się u hodowcy.